năm nay có world cup không Người nước ngoài

nước Anh