fifa 3 Rafik Youcef

Rafik Youcef

Nhà báo

Cho nhân viên biên tập từ năm 2015

Mô tả tôi trong một vài dòng là không thể. Đây là lý do tại sao, tôi không muốn đổ ra tình huống của mình. Những người khác nói về tôi như một nhà báo lân cận hoặc một người điên tốt. Tôi để lại cho bạn quyền lựa chọn. Nhưng, tôi sẽ không tiết lộ cho bạn những gì nó thực sự là.

Theo dõi Rafik Youcef trên mạng xã hội

Trên Instagram

Bài viết mới nhất của anh ấy