Trong khi mùa giải sắp kết thúc, thời gian cho các giải thưởng Rang!Và ai nói giải 90phut live tv thưởng nói mười một vàng, người duy nhất Trophy được chỉ định 100% bởi công chúng.Kết nối trên Eleven Mondial và élis Người chơi giỏi 90phut live tv nhất cho Bài tập 2021 - 2022 Trong số một danh sách mười một vết nứt.Ai sẽ thành công Karim Benzema, Người chiến thắng cuối cùng?Bạn có đến ngày 15 tháng 90phut live tv 5 để bỏ phiếu.Đừng quên cũng không chỉ định huấn luyện viên của năm và thành lập Đội điển hình của mùa giải.

Chúc may mắn !